Doorlopend Krediet

Doorlopend Krediet

Gaat u een nieuwe auto of caravan kopen? Of bent u van plan uw keuken te verbouwen? En wilt u hiervoor geld lenen? Dan is een doorlopend krediet van de Friesland Bank de oplossing. Met deze flexibele financieringsvorm beschikt u voortdurend over een financiële ruimte.

Wat is uw maximum kredietbedrag?

Van tevoren spreekt u een kredietbedrag af met de Friesland Bank. Dit bedrag kent uiteraard een limiet: wij verstrekken doorlopende kredieten tot een maximum van € 50.000,-. Binnen de vastgestelde kredietlimiet bent u vrij een bedrag op te nemen.

De hoogte van uw limiet is onder andere afhankelijk van uw inkomen en eventueel het inkomen van uw partner. Hierbij wordt ook rekening gehouden met kinderbijslag of huursubsidie. Op uw totale inkomsten worden uw woonlasten (huur of hypotheek), uitgaven voor levensonderhoud en andere lasten in mindering gebracht. Met behulp van het budgetformulier van de Friesland Bank kan eenvoudig worden berekend welk bedrag u maximaal bij ons kunt lenen. Dit formulier is gratis verkrijgbaar bij onze kantoren.

Kenmerken

 • Looptijd
  Bij een doorlopend krediet kunt u zelf de duur van het aflossen bepalen. U kunt immers steeds weer geld opnemen waardoor de looptijd wordt verlengd.
 • Rente en aflossing
  Bij de Friesland bank kunt u altijd rekenen op een lage rente. Bij het afsluiten van het doorlopend krediet wordt, afhankelijk van de algemene rentestand, het rentepercentage bepaald. Dit percentage kan tijdens de looptijd worden gewijzigd. Deze wijziging wordt altijd vermeld op uw bankafschrift.U betaalt maandelijks een vast termijnbedrag (2% van de limiet) aan rente en aflossing. De rente wordt berekend over het bedrag dat u schuldig bent en wordt van het termijnbedrag afgetrokken. De rest van het termijnbedrag is dus aflossing. Door af te lossen wordt het bedrag dat u schuldig bent kleiner. Zo bouwt u dus een reserve op voor een eventuele volgende aankoop.
 • Aftrekbare rente
  De rente over consumptief krediet is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot een maximum van ƒ 5.000,- per persoon per jaar. Voor de jaren 1997 en 1998 gelden zelfs hogere bedragen van respectievelijk ƒ 10.000,- en ƒ 7.500,- per persoon. Wij sturen u jaarlijks een overzicht van de betaalde rente.
 • Automatisch aflossen
  Wij schrijven iedere maand automatisch het termijnbedrag van uw bestaande of nog te openen privérekening bij de Friesland Bank af. Het is dus van belang dat uw saldo toereikend is. U ontvangt regelmatig duidelijke bankafschriften. Zo bent u altijd op de hoogte van uw financiële situatie.
 • Vervroegd aflossen
  Bij de Friesland Bank kunt u altijd vervroegd, gedeeltelijk of geheel, aflossen. Daarvoor brengen wij u geen kosten in rekening. Lost u vervroegd af, dan neemt uw schuld af en betaalt u dus minder rente.
 • Kwijtschelding bij overlijden
  Bij overlijden voor uw 65e jaar wordt, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan, het restsaldo kwijtgescholden.
 • Vervroegde opeisbaarheid
  In het contract dat u afsluit met de Friesland Bank staat precies vermeld, wanneer wij de lening vervroegd kunnen opeisen. Een aantal voorbeelden:

  • U komt uw verplichtingen niet na en bent in gebreke gesteld
  • U hebt Nederland verlaten of zult dat binnen enkele maanden doen
  • De rechter verklaart u failliet
  • Bij de aanvraag van de lening heeft u bewust onjuiste informatie verstrekt
Reageren is niet mogelijk.