Informatie over de Verklaring Arbeidsrelatie en de Belastingwetgeving

Informatie over de Verklaring Arbeidsrelatie en de Belastingwetgeving

De nieuwe wet HOZ (Harmonisatie Ondernemers- en Zelfstandigenbegrip).
Met ingang van 1 januari 2002 is de wet HOZ (Harmonisatie Ondernemers- en Zelfstandigenbegrip)
in werking getreden. Daarmee is een belangrijke wijziging opgetreden
in de administratie rondom de status van de zelfstandigheid van
interim managers en andere zelfstandig (= niet in vaste dienstbetrekking)
opererende professionals. Een van de belangrijkste wijzigingen
is dat opdrachtgever nu niet meer het risico loopt op navordering
van de premies werknemersverzekeringen (+boete) wegens het alsnog
vaststellen van een eventuele “onzelfstandigheid” van
een “zelfstandige” aan wie hij een opdracht heeft verstrekt.
Daar draagt de “zelfstandige” nu zelf het risico over!
De indertijd met het LISV afgesproken condities voor zelfstandigheid
blijven voorlopig een belangrijk criterium.

De Verklaring arbeidrelatie, volgens de gewijzigde wet WAZ.
Zelfstandigen (zonder personeel) kunnen sinds 1
januari 2002 vooraf zekerheid verkrijgen over hun juridische
status voor de werknemersverzekeringen, de WAZ en de loon- en
inkomstenbelasting. Zij kunnen een verzoek om een Verklaring
arbeidsrelatie indienen bij de Belastingdienst. Een
en ander wordt geregeld in de wet Harmonisatie Ondernemers- en
Zelfstandigenbegrip (HOZ), die per 1 januari 2002 van kracht
is geworden. Hierin wordt de Belastingdienst aangewezen als de
instanties, die de zelfstandige (zonder personeel) beoordeeld
op zijn zelfstandigheid en hiervoor (binnen 8 weken) een Verklaring
arbeidsrelatie afgeeft. Deze verklaring blijft tenminste 1 jaar
geldig.
Het risico van eventuele navordering van de werknemersverzekeringspremies
wordt nu bij de zelfstandige gelegd, tenzij de opdrachtgever
duidelijk kon weten dat er sprake was van een arbeidsrelatie
(werknemerschap). Inhoudingen door opdrachtgevers op de facturen
van de zelfstandige missen bij het aanwezig zijn van een Verklaring
arbeidsrelatie voortaan elke grond. De opdrachtgever is immers
door deze verklaring gevrijwaard van navorderingen van werknemersverzekeringspremies,
tenzij ter kwader trouw wordt gehandeld. In dat geval ligt de
bewijslast bij (een van de 5) UWV’s. De indertijd met het LISV
afgesproken condities voor zelfstandigheid blijven voorlopig
een belangrijk criterium.

Hulp nodig? schakel 1 van deze advocaten in vlaardingen in!

Reageren is niet mogelijk.