Informatie over Helpdesk Belastingteruggaaf

Informatie over Helpdesk Belastingteruggaaf

Informatie over Helpdesk Belastingteruggaaf

Belastingteruggaaf

Met belasting betalen is niks mis! Jammer is dat veel mensen meer betalen
dan nodig is. Met name mensen met een chronische ziekte weten onvoldoende dat er honderden euro’s terug te vorderen zijn.

Volgens de Raad van Chronisch zieken en Gehandicapten maakt zeventig
procent geen gebruik van de mogelijkheid van belastingaftrek.
(Zie www.cg-raad.nl)

Wie helpt mij om de aanvraag voor teruggaaf in te vullen?

Sommige mensen hebben zelf de kennis en de handigheid. Sommigen
kennen een aardige buurman of familielid. Anderen gaan naar een belastingconsulent.
Dat is heel goed, maar kan ook wel prijzig zijn.

Waar kan men met een kleine beurs toch deskundige invulling krijgen?

 • De Stichting Cliënteninitiatieven biedt de mogelijkheid
  van de Helpdesk Belastingterugaaf.
 • Gratis bij Bureau Sociaal Raadslieden van de Carinova
  0570-649962 (alleen voor 50 jaar en ouder)
 • Vereniging Zorgsaam biedt ledenservice: invullen kost
  €22,50
 • Belastingkantoor (wachttijden)
 • Ledenservice vakbond FNV

Hoe werkt de Helpdesk?
Iedere maandag en donderdagmiddag is er een spreekuur van 14.00 tot 16.00
uur. Dit is op de Zandloper, Lange Zandstraat 15. Welkom, loop voor vragen
rustig binnen!

Hoeveel kost het?
Alleen als u geld gaat terugontvangen betaalt u. Dus zou bij invulling
blijken dat u geen geld gaat ontvangen, dan is de hulp kosteloos.Bij teruggaaf
geldt het tarief van €35 per aanvraag per jaar.

Hoe wordt u ondersteund?
De projectvrijwilligers geven u advies en helpen daadwerkelijk bij invulling.
Ze begeleiden u zorgvuldig bij het verzamelen van de nodige gegevens.
U privacy wordt gegarandeerd en de stukken worden netjes bewaard.

Wat doen we nog meer?
Bij vragen van de belastingdienst wordt er voor verdere afhandeling gezorgd.
Evenzo worden bezwaarschriften geschreven. Verwezen wordt naar PGB

Reageren is niet mogelijk.